Jak pracuji

 
Cílem mojí práce je dosažení co nejlepšího fyzického i psychického fungování Vašeho organismu. Spolupráce se mnou je určena pro ty, kteří chtějí:
 
  • preventivně podporovat své zdraví
  • upravit svou výživu a ostatní pilíře životního stylu s ohledem na již existující zdravotní problém a jeho řešení
  • optimalizovat střevní mikrobiotu
  • mít metabolismus v rovnováze
  • pracovat na psychické pohodě
  • optimalizovat energetickou kapacitu a fyzickou výkonnost
  • optimalizovat tělesnou hmotnost
  • zpomalit stárnutí organismu

 

 

Jak pracuji:

Na Vaši e-mailovou adresu Vám pošlu vstupní dotazník (dotazy týkající se Vašich zdravotních problémů, rodinné anamnézy, užívaných léků a doplňků atd.), dotazník zdravotních symptomů a dotazník pro jídelníček, kvalitu spánku a stolice. Dále obdržíte seznam krevních markerů pro odběr krve. Dotazníky prosím vyplňte co nejpodrobněji. U svého praktického lékaře (v rámci zdravotního pojištění), nebo jako samoplátce (odběrová místa Synlab, Aeskulab) si zajistěte odběr krve.
 
Informace z dotazníků a krevní výsledky jsou velmi důležitými vstupními daty pro mou práci. Dotazníky a výsledky krevního odběru je nutné poslat na mojí e-mailovou adresu 2 - 3 týdny před vstupní konzultací. V tomto termínu je také potřeba zaplatit fakturu za konzultaci a interpretaci krevních testů (nejpozději 2 týdny před konzultací, abych mohla zahájit přípravné práce ke konzultaci a odeslat výsledky Vašeho krevního odběru lékaři funkční medicíny k interpretaci).
 

Při vstupní konzultaci zhodnotíme Váš dosavadní způsob života - stravování, pohybovou aktivitu, způsoby relaxace a spánkovou hygienu. Dále si vysvětlíme Vaše krevní výsledky interpretované lékařem funkční medicíny. Krevní markery z oblastí - krevní obraz, minerály, jaterní soubor, ledvinový soubor, diabetologie, proteiny, zánět, lipidový soubor, metabolismus železa, endokrinologie a vitamín D - jsou velmi důležité pro určení priorit, na které se budeme soustředit. Krevní výsledky jsou také základem pro vhodnou suplementaci k odstranění zjištěných deficitů (co tělu skutečně biochemicky chybí) - často je deficitní např. minerál magnezium, vitamín D, vitamíny B12 a folát.

Na základě zjištěných informací, Vám navrhnu změny v jídelníčku - může jít o dočasnou eliminaci určitých potravin, o zvýšení množství vlákniny, o změny ve struktuře a množství používaných tuků a bílkovin, o zařazení většího množství určitých funkčních potravin jako je zelená listová zelenina a bobulové ovoce atd. Často pracuji s vhodnými nutričními protokoly jako je paleo protokol, autoimunitní protokol, Wahls protokol, protokol pro histaminovou intoleranci a různé typy eliminačních protokolů. Doporučím Vám vhodné doplňky stravy k odstranění laboratorně zjištěných deficitů, případně k optimalizaci určitých funkcí v organismu.

Pokusíme se najít vhodnou pravidelnou pohybovou aktivitu. Probereme spolu principy správné spánkové hygieny, techniky stres managementu a relaxace. V případě těžších problémů se spánkem a stresem Vás nasměruji k navazující odborné pomoci.

Ráda pracuji s metodami otužování, dechových cvičení a přerušovaného půstu, pokud tomu nebrání zdravotní kontraindikace.

Jsem akreditovaný kouč zdravého životního stylu a koučink je důležitou součástí mojí práce s klientem. S jeho pomocí se mnohem lépe daří uvést chtěné změny do života.

Dávám přednost dlouhodobější spolupráci z několika důvodů:

1. Výstup z jedné konzultace nemůže postihnout vše - je dobré prioritizovat a péči fázovat - např. v případě potíží se zažívacím traktem v první fázi provést eliminaci v jídelníčku a podpořit trávení, ve druhé fázi podpořit hojení sliznic trávícího traktu, ve třetí fázi podpořit střevní miktobiotu atd.

2. Během spolupráce může vyvstat potřeba hlubší analýzy Vašich problémů, pak je možné využít různé testy funkční medicíny - test střevního mikrobiomu, metabolomix+ k analýze metabolismu, DUTCH test k analýze hormonálních problémů, případně DNA testy - DNA Health, DNA Diet a DNA Mind. Výsledky testů pak umožní ještě přesneji zacílit péči.

3. Motivace klienta je silnější při delší spolupráci a koučink ze strany praktika je efektivnější.

4. Pokud se postupuje krok po kroku a doporučení nejsou zahlcující, změny v životním stylu jsou trvalejší, mají větší šanci se stát rutinou a trvalou součástí zdravého životního stylu klienta.

Zpravidla 6 - 8 týdnů po první konzultaci následuje kontrolní konzultace.

7 dní před kontrolní konzultací je nutné poslat vyplněný aktuální dotazník zdravotních symptomů a dotazník pro jídelníček, kvalitu spánku a stolice. Nejpozději 2 týdny před konzultací je rovněž potřeba uhradit fakturu. Během kontrolní konzultace vždy zhodnotíme Váš pokrok a postoupíme k dalším prioritám a vhodné fázi péče.

Po každé konzultaci obdržíte (do tří dnů po konzultaci) písemný výstup - podrobný plán personalizovaných doporučení týkajících se změn v životním stylu (výživa - pitný režim - doplňky stravy - pohybová aktivita - relaxace - spánková hygiena - práce se stresem - sociom - netoxická domácnost), abyste přesně věděli, jak postupovat.

Konzultace mohou být prezenční v mé kanceláři v Praze 4, nebo on-line (Teams, Zoom, WhatsApp ...). Konzultuji v pracovní dny kromě pátku v čase 10 - 18 hodin.